Medlemsnett

Medlemsnett gir deg smartere & enklere
medlemshåndtering

Medlemsnett gir deg en enkel og god oversikt over alle dine medlemmer, fakturaer og mulighet for å kommunisere med dem. Alt i et enkelt og brukervennlig web-grensesnitt. Dette gjør medlemshåndtering enklere, raskere og kjekkere. I tillegg finnes de vanligste banktjenestene i pakken, slik at klubben har samlet alt på ett sted. Medlemsnett har vært i markedet i flere år og er under stadig utvikling får å tilfredsstille de til enhver tid gjeldene krav.
 

Medlemsnett gir klubbene mange fordeler:

  • Effektiv medlemshåndtering

  • Enkel og oversiktlig fakturering og avstemming av innbetalinger

  • Rask kommunikasjon til medlemmene

  • Alt er tilgjengelig via Internett

  • Mindre papirarbeid


For mer informasjon gå til Bestill Medlemsnett.