Medlemsnett

Medlemsnett gjør det enklere å administrere klubber,
lag og foreninger!

Alle idrettslag må bruke elektronisk medlemsregistrering. NIF har utviklet KlubbAdmin og  Medlemsnett fra SpareBank 1 har integrasjon mot NIF.

Medlemsnett smartere og enklere medlemshåndtering

  • Med Medlemsnett er det enkelt å holde oversikt over medlemmene, ha dialog med dem og sende faktura.
  • Du kan sende eFaktura eller Avtalegiro til medlemmene
  • Nettbank som oppfyller krav om dobbelsignatur (lovnormens §12)
  • Modul som gjør det enkelt å ha oversikt over utstyr, bruk av lokaler o.l.
  • Enkelt å legge inn informasjon om frivillige, foreldre og andre som ikke skal rapporteres som medlemmer
  • Medlemsnett har integrasjon mot NIF
     

Medlemsnett passer for alle

Enten det gjelder lag, forbund og kretser i Idrett eller andre type lag og foreninger eller medlems organisasjoner.