Medlemsnett

Dette sier kunder om Medlemsnett

  

Fra kav til kontroll

Det er oppsummeringen fra Tastavarden håndballklubb om livet før og etter Medlemsnett. Å styre en klubb med over 300 medlemmer og 25 lag er krevende.
Nå er arbeidet overkommelig.

Les mer om Tastavarden sin erfaring etter overgangen til Medlemsnett
 
 

Mer hockey og mindre administrasjon

Medlemsnett er et suverent verktøy for oss sier Stavanger Hockey. Det er enkelt å se hva de ulike medlemmene skylder klubben og distribuere tilgang til lagledere. Samtidig er det et raskt og oversiktlig system, for eksemple endre fakturaer automatisk farge når kontigenten er betalt, sier Ole Jørgen Nordhagen, daglig leder for Stavanger Hockey.

Les mer om hva Stavanger Hockey mener om Medlemsnett